Kennismaken – Rob Spruijt

A way of life

Als ik in de Groene Passage rondloop, ben ik meestal onderweg naar een vergadering van het dagelijks Bestuur van Vereniging de Groene Passage, van het Bestuur van Wereldwinkel Rotterdam Centrum of van het Bestuur van Rotterdam Fairtrade. Soms ben ik te vinden in de kelder, in het kantoor van de Wereldwinkel voor een klus. En één keer in de twee weken ben ik écht in de winkel als verkoper. Een groot deel van mijn leven ben ik bezig met Fairtrade (eerlijke handel). In de kerk verkocht ik op zondag na de viering fairtrade artikelen; koffie, thee, chocolade en wat cadeauartikelen; een soort Wereldwinkel dus. Vanaf 2003 ben ik als bestuurslid actief geworden voor een échte winkel, Wereldwinkel Rotterdam Centrum. En voor je het weet, ben je dan ook actief bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, waar Rotterdam Centrum deel van uitmaakt. Sinds 2011 probeer ik met Stichting Rotterdam Fairtrade de verkoop en het gebruik van Fairtrade producten in Rotterdam te stimuleren in het kader van de ‘Fairtrade Gemeente Campagne’.

Door me in te zetten voor Fairtrade hoop ik een bijdrage te leveren aan de verbetering van de leefomstandigheden van boeren en producenten in ontwikkelingslanden. En tegelijkertijd de verschillen die er zijn tussen die ontwikkelingslanden en het Westen te overbruggen. Veel producenten van de spullen die we in de Wereldwinkel verkopen, hebben vaak weinig of geen kansen op de westerse exportmarkt en zijn daardoor niet goed in staat om zich te ontwikkelen. In de Fairtrade keten zorgen we voor langdurige handelsrelaties met de producenten en voor een eerlijke prijs voor een product.

De Groene Passage kreeg in 2014 het predicaat ‘Eerste Fairtrade Winkelcentrum’. Als ondernemers doen we veel samen, een gezamenlijke uitstraling, binnen en buiten, een klantenmagazine, festivalzondagen, advertenties, etc. Om dat allemaal in goede banen te leiden, hebben we een dagelijks bestuur. Door mijn lidmaatschap van het dagelijks bestuur draag ik mijn steentje bij aan het wel en wee van de Groene Passage.